Sừng Tê Giác

Sừng tê giác chữa bệnh gì? Theo các nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Sừng tê giác chỉ như móng tay người, nó là chất sừng thông thường

về chúng tôi

Tác Dụng Của Sừng tê giác?

Hiện nay với sự phát triển của y học có thể chữa được rất nhiều bệnh ung thư. Tuy nhiên ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều người tin rằng Sừng tê giác, một số thảo dược có thể chữa được bệnh ung thư. Quan niệm sai lầm này đã dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc

Sừng tê giác chữa bệnh gì

Theo các nhà khoa học sừng tê giác chỉ là chất sừng thông thường như bao động vật khác. Do đó nó không có tác dụng chữa bệnh

70% Sừng tê giác ở Việt Nam là giả

Kết quả giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện KH&CN Việt Nam cho thấy, 70% sừng tên giác tiêu thụ ở Việt Nam là giả.